Från tradition till nästa generation

Vissa saker förändras dramatiskt över generationer. Trots det, präglar flera av den gågna tidens principer fortfarande vår utveckling. När Lennart Persson och Yngve Nilson startade vävstolsfabriken som skulle bli dagens Glimakra of Sweden, kunde de inte ana hur världen skulle se ut idag.

1950 var hållbarhetsbegreppet ännu inte påtänkt, och utmaningarna som idag är globala ödesfrågor var okända i Glimåkra by. Ändå är de tankar som byggde bolaget då, kanske mer aktuella än någonsin. Vikten av hantverket. Av att jobba med bygdens leverantörer och materialen från de omgivande skogarna. Och att både formgivning och produktion skulle hålla för generationer. Det är de värdena som format varje del av vår verksamhet och som fortfarande präglar hur vi ser på kvalitet och hållbarhet.

Vi ska fortsätta utvecklas och hitta nya lösningar utifrån dagens och morgondagens förutsättningar. Men allt vi levererar ska fortfarande tåla tidens tand. Produkter som kan leva över generationer, utan att äventyra kommande generationers förutsättningar.

Våra fem fokusmål

Närheten är ett viktigt perspektiv för oss, men vi måste också zooma ut. Som producerande företag har våra produkter under hela sin livscykel en påverkan på planetens resurser och människors förutsättningar, ett avtryck som vi jobbar på att minska.

I det arbetet hjälper FN:s globala hållbarhetsmål oss att sätta vår verksamhet i ett större perspektiv, och att rikta våra hållbarhetsinsatser mot rätt saker. Med utgångspunkt i de 17 målen, har vi identifierat 5 mål som vi fokuserar på framåt. Det är en prioritering för att kunna satsa på de mål som ligger närmst vår verksamhet och där våra insatser kan göra som störst skillnad. Allra störst möjligheter ser vi i arbetet med mål 12. Hållbar produktion och konsumtion.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår broschyr.

Med kunden i fokus strävar vi efter att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi använder 100% förnybar energi. Våra produkter är tidlösa och av förstklassig kvalitet med lång livslängd. Vi använder rena, oblandade material så långt det går vilket underlättar återvinning av produkterna. För att ytterligare värna om miljön så väljer vi leverantörer i närområdet, vilket minskar transportsträckorna.

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder ska kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

Glimakra of Sweden är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Certifikat finns här.

Flertalet av våra produkter är märkta med Möbelfakta. Möbelfakta ställer hårda krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Därmed är Möbelfakta den mest kompletta produktmärkningen för svenska möbler. När du köper en produkt som är märkt med Möbelfakta kan du vara säker på att du får en bra produkt.

Glimakra of Sweden Tranås är certifierade hos FSC®. Läs mer här.

FSC® står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®. Certifierade företag följer FSC®:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC®:s varumärke. FSC® -märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper.

Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC® vill frivilligt bidra till detta. Glimakra of Sweden AB har en policy gällande hantering av bannlysta träslag vilken lyder: Enligt FSC®:s principer får Glimakra of Sweden ej handla eller bearbeta med trä som listas i ”convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora”.

Vårt certifikat finner du här
Läs mer om FSC här
Läs mer om CITES här

Varukorg
Rulla till toppen

Letar du inspiration?

Följ oss på Instagram för att få inspiration till hur våra produkter kan användas i ditt hem!